/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 5047265

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wyznacz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości większe od 1.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Patrzymy dla jakich argumentów x wartości funkcji znajdują się powyżej prostej y = 1 . Tak jest na zbiorze

[− 7,− 5]∪ [− 4,2)∪ (5 ,7 ].

 
Odpowiedź: [− 7,− 5]∪ [− 4,2)∪ (5,7]

Wersja PDF
spinner