/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 5539913

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) , przedstawiono wykres funkcji f określonej dla każdego x ∈ (− 6,5] . Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.


PIC


Wyznacz zbiór wartości funkcji f .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zbiorem wartości danej funkcji jest zbiór

(4,5] ∪ [− 3,3 )∪ [− 4,2] = [−4 ,3)∪ (4,5].

PIC


 
Odpowiedź: [− 4,3)∪ (4 ,5]

Wersja PDF
spinner