/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 5608364

Na rysunku przedstawiono pewną funkcję y = f (x) określoną w przedziale ⟨− 3,3⟩ .


PIC


Określ na podstawie wykresu tej funkcji:

 • zbiór wartości;
 • miejsca zerowe;
 • przedziały monotoniczności;
 • największą i najmniejszą wartość;
 • zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Odczytujemy z wykresu

 •  
  Odpowiedź: ⟨− 1,2⟩
 •  
  Odpowiedź: {− 1,1}
 •  
  Odpowiedź: Malejąca dla x ∈ ⟨− 3,0⟩ , rosnąca dla x ∈ ⟨0,2⟩ , stała dla x ∈ ⟨2,3⟩
 •  
  Odpowiedź: f = f(− 3 ) = 2 max , fmin = f(0) = − 1
 •  
  Odpowiedź: Dodatnia dla x ∈ ⟨− 3,− 1)∪ (1,3⟩ , ujemna dla x ∈ (− 1,1)
Wersja PDF
spinner