/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 6545055

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) . Podaj zbiór wartości funkcji g(x) = f (x+ 1)− 2 .


PIC


Wersja PDF

Rozwiązanie

Wykres funkcji y = f (x+ 1) otrzymujemy z wykresu y = f (x) przez przesunięcie o jedną jednostkę w lewo, a wykres funkcji g (x) = f(x + 1) − 2 powstaje z tego ostatniego wykresu przez przesunięcie o dwie jednostki w dół.


PIC


Jeżeli naszkicujemy tę sytuację to widać, że zbiorem wartości funkcji y = g(x) jest przedział ⟨− 2,3⟩ .  
Odpowiedź: ⟨− 1,3⟩

Wersja PDF
spinner