/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 6756151

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y = f (x) .


PIC


 • Podaj zbiór wartości tej funkcji.
 • Podaj dziedzinę tej funkcji.
 • Wartość funkcji dla argumentu 2.
 • Narysuj wykres funkcji g(x) = f(x − 1) + 1 .
 • Narysuj wykres symetryczny do wykresu funkcji y = f(x) względem początku układu współrzędnych.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Odczytujemy z wykresu: zbiór wartości jest równy: ⟨− 1,4 ⟩ .  
  Odpowiedź: ⟨− 1,4⟩
 • Dziedziną funkcji jest zbiór ⟨− 4,− 1)∪ ⟨0 ,3) .  
  Odpowiedź: ⟨− 4,− 1)∪ ⟨0,3)
 • Odczytujemy z wykresu, f(2) = − 1 .  
  Odpowiedź: f(2) = − 1
 • Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez przesunięcie o jedną jednostkę w prawo i jedną jednostkę do góry.
  PIC

 • Szkicujemy wykres – wykres funkcji y = h(x) na rysunku powyżej.
Wersja PDF
spinner