/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 7459262

W kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y ) narysowano wykres funkcji y = f(x ) (zobacz rysunek).


ZINFO-FIGURE


Wyznacz zbiór rozwiązań nierówności f(x) ≤ 1 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Patrzymy dla jakich argumentów x wartości funkcji znajdują się na lub poniżej prostej y = 1 . Tak jest na zbiorze

[− 7,− 5] ∪ [2 ,4 ]∪ (4,7] = [− 7,− 5]∪ [2,7].

 
Odpowiedź: [− 7,− 5]∪ [2,7]

Wersja PDF
spinner