/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 7775408

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f .

 • Naszkicuj wykres funkcji g(x) = f(−x )− 1 .
 • Określ dziedzinę f(x) i g (x ) .
 • Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja g jest rosnąca.
 • Podaj wartość funkcji g(x) dla argumentu równego 1.

PIC

Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Wykres funkcji g powstaje z wykresu funkcji f przez odbicie względem osi Oy , a następnie przesunięcie o 1 jednostkę w dół.
  PIC

 • Dziedziną funkcji f jest przedział ⟨− 4,5 ⟩ , a funkcji g przedział ⟨− 5,4⟩ .  
  Odpowiedź: Df = ⟨− 4,5⟩ , Dg = ⟨− 5,4⟩
 • Funkcja g jest rosnąca w przedziale: ⟨− 2,− 1⟩ .  
  Odpowiedź: ⟨− 2,− 1⟩
 • Odczytujemy z wykresu: g(1) = 1 .  
  Odpowiedź: g(1) = 1
Wersja PDF
spinner