/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 7974928

Dany jest wykres funkcji y = f(x ) określonej dla x ∈ ⟨− 7,7 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu:

 • rozwiązania równania f(x + 3) = − 1 ;
 • miejsca zerowe funkcji y = f(x) − 2 ;
 • maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f (x) .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Z wykresu widzimy, że funkcja f(x) przyjmuje wartość -1 tylko dla argumentu x = − 3 . Mamy stąd
  x+ 3 = − 3 ⇐ ⇒ x = − 6.

   
  Odpowiedź: x = − 6

 • Miejsca zerowe funkcji y = f(x )− 2 odpowiadają argumentom, w których wartości funkcji f(x) są równe 2. Jest tylko jeden taki punkt: x = 3 .  
  Odpowiedź: x = 3
 • Odczytujemy z wykresu.  
  Odpowiedź: Malejąca: ⟨− 7,− 5⟩,⟨0,5⟩ , rosnąca: ⟨− 5,0⟩,⟨5,7⟩
Wersja PDF
spinner