/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 9332755

Poniżej przedstawiony jest wykres funkcji y = f(x) . Na podstawie tego wykresu podaj:

 • wartość wyrażenia 3 ⋅f(2) − f(− 4) ,
 • dziedzinę funkcji f ,
 • maksymalne przedziały, w których funkcja f jest malejąca,
 • zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości nieujemne.

PIC

Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Odczytujemy z wykresu, że
  3 ⋅f(2 )− f (− 4) = 3⋅ 2− (−2 ) = 6+ 2 = 8.

   
  Odpowiedź: 8

 • Dziedziną funkcji jest suma przedziałów
  ⟨− 6,3⟩∪ (4 ,7).

   
  Odpowiedź: ⟨−6 ,3⟩∪ (4,7)

 • Funkcja f jest malejąca w przedziałach:
  ⟨− 6,− 4⟩, (4,7)

   
  Odpowiedź: ⟨− 6,− 4⟩, (4,7)

 • Wartości nieujemne funkcja przyjmuje na zbiorze
  ⟨− 6,− 4)∪ ⟨0,3⟩∪ (4,5 ⟩.

   
  Odpowiedź: ⟨− 6,− 4)∪ ⟨0,3⟩∪ (4,5⟩

Wersja PDF
spinner