/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Dany wykres

Zadanie nr 9921356

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f (x) określonej dla x ∈ ⟨− 7,8 ⟩ .


PIC


Odczytaj z wykresu i zapisz:

  • najmniejszą wartość funkcji f ,
  • zbiór rozwiązań nierówności f(x) < 0 .
Wersja PDF

Rozwiązanie

  • Odczytujemy z wykresu: najmniejsza wartość funkcji f to f(− 5) = − 7 .  
    Odpowiedź: f(− 5) = − 7
  • Dany wykres funkcji jest poniżej osi Ox na zbiorze: ⟨− 7,− 4)∪ (4 ,8 ⟩ .  
    Odpowiedź: ⟨− 7,− 4)∪ (4,8⟩
Wersja PDF
spinner