/Szkoła średnia/Statystyka/Dane z diagramu

Zadanie nr 8337780

Na poniższym diagramie przedstawiono zbiorcze wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2008 roku. Diagram przedstawia rozkład wyników pogrupowanych w zależności od procentowego wyniku egzaminu.


PIC


 • Wiedząc, że egzamin na poziomie rozszerzonym zdawało 40598 maturzystów oblicz, ilu maturzystów uzyskało wynik w przedziale 0%–30%.
 • Wiedząc, że 60% maturzystów uzyskało z egzaminu co najmniej 47% punktów oblicz, jaki procent maturzystów uzyskał wynik w przedziale 31%–46%.
 • Oblicz jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany maturzysta uzyskał wynik poniżej 47%.
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Wynik w przedziale 0%–30% uzyskało 11% + 12% = 23% maturzystów, czyli
  23% ⋅4059 8 = 0,23 ⋅40598 ≈ 9338.

   
  Odpowiedź: 9338 osób

 • Skoro 60% maturzystów uzyskało wynik co najmniej 47% to wynik w przedziale 65%–78% uzyskało
  6 0% − 2 3% − 2 0% = 17% .

  W takim razie wynik w przedziale 31%–46% uzyskało

  1 00% − 11% − 12% − 20% − 17% − 23% = 17% .

   
  Odpowiedź: 17%

 • Liczymy
  11% + 12% + 17% -------------------= 0,4. 1 00%

   
  Odpowiedź: 0,4

Wersja PDF
spinner