/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Zmiana ilości

Zadanie nr 2627357

Masa m leku L zażytego przez chorego zmienia się w organizmie zgodnie z zależnością wykładniczą

m (t) = m 0 ⋅(0,7 )0,25t,

gdzie:

  • m 0 – masa (wyrażona w mg) przyjętej w chwili t = 0 dawki leku,

  • t – czas (wyrażony w godzinach) liczony od momentu t = 0 zażycia leku.

Liczby m(5 ,5 ) , m (7) , m (8,5) w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Oblicz iloraz tego ciągu.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Iloraz ciągu geometrycznego to stosunek jego dwóch kolejnych wyrazów, czyli

 -m-(7)-- m-0-⋅(0,7)0,25⋅7-- (0,7)1,75-- q = m (5,5) = m 0 ⋅(0,7)0,25⋅5,5 = (0,7)1,375 = 3 8∘ ----- √ ------ = (0,7)1,75−1,375 = (0,7)0,375 = (0,7)8 = 0,73 = 80,3 43.

 
Odpowiedź:  3 8√ ------ 0,7 8 = 0,343

Wersja PDF
spinner