/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Zmiana ilości

Zadanie nr 5456660

Masa m leku L zażytego przez chorego zmienia się w organizmie zgodnie z zależnością wykładniczą

m (t) = m 0 ⋅(0,6 )0,25t,

gdzie:

  • m 0 – masa (wyrażona w mg) przyjętej w chwili t = 0 dawki leku,

  • t – czas (wyrażony w godzinach) liczony od momentu t = 0 zażycia leku.

Chory przyjął jednorazowo lek L w dawce 200 mg. Oblicz, ile mg leku L pozostanie w organizmie chorego po 12 godzinach od momentu przyjęcia dawki.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

m (12) = m 0 ⋅(0 ,6)0,25⋅12 = 200 ⋅(0,6)3 = 200⋅ 0,216 = 43 ,2 mg .

 
Odpowiedź: 43,2 mg

Wersja PDF
spinner