/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Zmiana ilości

Zadanie nr 7851714

Masa m leku L zażytego przez chorego zmienia się w organizmie zgodnie z zależnością wykładniczą

m(t) = m 0 ⋅(0,8)0,2t,

gdzie:

  • m 0 – masa (wyrażona w mg) przyjętej w chwili t = 0 dawki leku,

  • t – czas (wyrażony w godzinach) liczony od momentu t = 0 zażycia leku.

Chory przyjął jednorazowo lek L w dawce 300 mg. Oblicz, ile mg leku L pozostanie w organizmie chorego po 15 godzinach od momentu przyjęcia dawki.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Liczymy

m (1 5) = m 0 ⋅(0,8 )0,2⋅15 = 300 ⋅(0,8)3 = 300⋅ 0,512 = 15 3,6 mg .

 
Odpowiedź: 153,6 mg

Wersja PDF
spinner