/Szkoła średnia/Zadania z treścią/Zmiana ilości

Zadanie nr 8640925

Masa m leku L zażytego przez chorego zmienia się w organizmie zgodnie z zależnością wykładniczą

m (t) = m 0 ⋅(0,6 )0,25t,

gdzie:

  • m 0 – masa (wyrażona w mg) przyjętej w chwili t = 0 dawki leku,

  • t – czas (wyrażony w godzinach) liczony od momentu t = 0 zażycia leku.

Liczby m(2 ,5) , m (4,5) , m (6,5) w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Oblicz iloraz tego ciągu.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Iloraz ciągu geometrycznego to stosunek jego dwóch kolejnych wyrazów, czyli

 m-(4,5-) m-0 ⋅-(0,6)0,25⋅4,5 (0,6)1,125- q = m (2,5 ) = m 0 ⋅ (0,6)0,25⋅2,5 = (0,6)0,625 = 1 √ ---- = (0,6)1,125− 0,625 = (0,6)0,5 = (0 ,6)2 = 0,6.

 
Odpowiedź: √ 0,6-

Wersja PDF
spinner