/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 1495247

Oblicz wartość wyrażenia (log 14−log 2√ 7)(log 1−log5) ---7-log√-71+-log√--21------ 327 3 81 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Korzystając ze wzoru

 x- loga x− lo gay = loga y

liczymy

 √ -- 1 (log √7-)(lo g-1) (log-714-−-log7-2--7)(log-2 −-lo-g5)-= -------7--7-----10---- = log√ - 1-+ log√ - 1- log√ 33− 3 + log√ 33− 4 1 3 27 3 81 (lo g77 2)(log 10− 1) − 12 1 = --------(--1)−-14---= −-14-= 28-. log√ 3 3 2

 
Odpowiedź: -1 28

Wersja PDF
spinner