/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 1827228

Dane są liczby

a = 27log318 oraz b = log42-024- log82 024

Oblicz a⋅b .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

 ( ) log 18 ( )3 a = 27log318 = 33 3 = 3 log318 = 18 3 = 5832 log2-2024 b = log4-2024-= -log24--= lo-g28-= 3. log8 2024 log2-2024 lo g24 2 log28

W takim razie

a⋅b = 5832 ⋅ 3-= 8748 2

 
Odpowiedź: 8748

Wersja PDF
spinner