/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 3377480

Oblicz lo g23 ⋅log3 4 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Będziemy korzystać ze wzoru

 logc b loga b = ------. logc a

Liczymy

 log 4 log23 ⋅log3 4 = log2 3⋅----2- = log 222 = 2. log 23

Sposób II

Tym razem skorzystamy ze wzorów

x loga b = logabx log b a a = b.

Mamy zatem

log3 4⋅log2 3 = log2 3log34 = log 24 = 2.

 
Odpowiedź: 2

Wersja PDF
spinner