/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 3675171

Dane są liczby

a = 4 log245 oraz b = log-32023- log 92023

Oblicz a− b .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

 ( )log 45 ( ) 2 a = 4 log245 = 2 2 2 = 2log245 = 452 = 202 5 lo-g320-23- log-32023- b = lo g 20 23 = log32023 = log39 = 2. 9 log39

W takim razie

a − b = 2025 − 2 = 20 23.

 
Odpowiedź: 2023

Wersja PDF
spinner