/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 6039790

Widząc, że log4 3 = a i log 53 = b , wyznacz log 0,827 w zależności od a i b .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Skorzystamy ze wzoru na zamianę podstawy logarytmu

 log b loga b = ---c--. logc a

Liczymy

log 27 = log 433 = 3 lo g4 3 = 3⋅ log33- = 0,8 5 5 log3 45 = -------3-------= ------3------= --3---= -3ab-. log 34 − log35 log44− log55- 1a − 1b b − a log43 log53

 
Odpowiedź: -3ab- b−a

Wersja PDF
spinner