/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 6347478

Liczby dodatnie a,b,c spełniają warunek: log4c = lo g3b = log 2a = 2 . Oblicz √ ---- abc .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Z podanego warunku i definicji logarytmu mamy

 2 c = 4 b = 32 2 a = 2 .

Zatem

√ ---- √ ---------- abc = 22 ⋅32 ⋅42 = 2 ⋅3 ⋅4 = 24.

 
Odpowiedź: 24

Wersja PDF
spinner