/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 6602179

Oblicz 1 2 --3--- 2 log 4+ 3 log 8− log210 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Będziemy korzystać ze wzorów

log (xy ) = log x + log y a a a log x-= log x − log y a y a a n log x = log xn a a logc-b loga b = log a. c

Liczymy

1 2 3 1 2 lo g 23 --lo g4 + --log 8− ------- = log 42 + lo g8 3 − ---2---= 2 √ -3 √ lo-g210 lo g210 = lo g 4 + log ( 3 8)2 − log 8 = log 2+ lo g4 − log 8 10 = lo g 2⋅4-= log1 = 0. 8

 
Odpowiedź: 0

Wersja PDF
spinner