/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 8643771

Dane są liczby

 ( ) a = √31-,6 log0,625343 oraz b = --log-0,36√4-⋅log4-0,3- log 8 2 ⋅log 0,9 0,9 2

Oblicz a+ b .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zauważmy, że

 ( ) 3 ( ) (√ ---) log0,625343 ( 8 )13 log58 7 ( 8) 13 3log58 7 a = 31,6 = -- = -- = 5 5 (( ) ) log5 7 ( ( ) )− 1 5- − 1 8 5- log58 7 − 1 1- = 8 = 8 = 7 = 7 log 43 ⋅ log0,30,3 -lo-g0,3-6√4⋅log-40,3-- ---0,3-----log0,34- 3- 6- b = lo g 8 2⋅ log 0,9 = 72 log0,90,9 = 7 = 7 . 0,9 2 log0,9 2 ⋅ log0,92 2

W takim razie

 1 6 a + b = --+ --= 1. 7 7

 
Odpowiedź: 1

Wersja PDF
spinner