/Szkoła średnia/Liczby/Logarytmy/Oblicz

Zadanie nr 9188845

Niech log7 4 = a . Wyznacz  √- lo g 2 49 w zależności od a .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Skorzystamy ze wzoru na logarytm iloczynu log (ab) = log a+ log b i ze wzoru na zamianę podstawy logarytmu

log b = logc-b. a logc a

Liczymy

 √- -log74-9 log77-2 ---2---- -2- 8- lo g 2 49 = log √ 2-= 14 = 1 log 4 = 1 a = a . 7 lo g74 4 7 4

 
Odpowiedź: 8a

Wersja PDF
spinner