/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Wielościany/Ilość ścian

Zadanie nr 9213745

W sześcianie odcięto wszystkie naroża w sposób pokazany na rysunku obok. Ile ścian ma otrzymany w ten sposób wielościan?


PIC


A) 10 B) 18 C) 12 D) 16 E) 14

Wersja PDF

Rozwiązanie

Pozostało 6 ścian sześcianu i jest jeszcze 8 dodatkowych ścian w narożach. Razem 14.  
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner