Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Liczby/Działania

Wyszukiwanie zadań

Ile jest par liczb rzeczywistych, których suma, iloczyn i iloraz są równe?
A) 1 para B) 2 pary C) 4 pary D) 8 par E) Taka para nie istnieje

Niech a□b = ab + a + b dla dowolnych liczb rzeczywistych a,b . Rozwiązaniem równania 3 □5 = 2□x jest liczba
A) 3 B) 6 C) 7 D) 10 E) 12

W działaniu zamieszczonym obok każda litera oznacza pewną cyfrę, przy czym różne litery oznaczają różne cyfry. Jaka cyfra kryje się pod literą K ?


PIC


A) 0 B) 1 C) 2 D) 8 E) 9

Kangur wymyślił nowe działanie ∗ w zbiorze liczb naturalnych dodatnich. Podał kilka przykładów: 2 ∗ 3 = (2+ 1)⋅3 = 9 ; 4 ∗2 = (4+ 3+ 2+ 1)⋅2 = 20 ; 3 ∗ 5 = (3+ 2+ 1)⋅5 = 30 . Jaki jest wynik działania 6∗ 5 ?
A) 30 B) 90 C) 105 D) 210 E) 315

Mirek ma 10 kart. Na każdej karcie jest napisana jedna z liczb: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 48, 53, 68, przy czym na każdej karcie jest inna liczba. Jaka jest najmniejsza liczba kart, które powinien wybrać Mirek, aby otrzymać sumę równą 100?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) To jest niemożliwe

spinner