/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Koła i okręgi/Cięciwy, wycinki, łuki

Zadanie nr 2133719

Na rysunku poniżej punkty B,C ,D dzielą odcinek AE na cztery równe części. Narysowane trzy łuki są półokręgami o średnicach odpowiednio AE , AD i DE . Jaki jest stosunek długości półokręgu AE do sumy długości półokręgów AD i DE ?


PIC


A) 1:2 B) 2:3 C) 2:1 D) 3:2 E) 1:1

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ długość półokręgu jest proporcjonalna do jego średnicy (współczynnik proporcjonalności to π2- ), to szukany stosunek jest równy stosunkowi średnic

---AE-----= 1. AD + DE

 
Odpowiedź: E

Wersja PDF
spinner