/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Walec

Zadanie nr 9826474

Promień i wysokość walca mają jednakową długość. Pole powierzchni bocznej wynosi 200 π . Oblicz pole podstawy walca.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od schematycznego rysunku.


PIC


Pole powierzchni bocznej walca jest równe

2πr ⋅r = 2πr 2,

co daje nam równanie

2πr 2 = 200π ⇒ r = 10.

Zatem pole podstawy jest równe

 2 πr = 100π .

 
Odpowiedź: 100 π

Wersja PDF
spinner