Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Wielościany/Ilość krawędzi

Wyszukiwanie zadań

Od sześciennej drewnianej kostki odpiłowano wszystkie naroża, jak na rysunku obok. Ile krawędzi ma powstała bryła?


PIC


A) 48 B) 30 C) 24 D) 40 E) 36

spinner