/Konkursy/Zadania testowe/Geometria/Stereometria/Kula i sfera/Kule styczne

Zadanie nr 7764369

3–piramida to stos utworzony z trzech warstw kul przedstawionych na rysunku. W ten sam sposób otrzymujemy 4–piramidę, 5-piramidę, itd.

Gdy usuniemy wszystkie kule „ścian bocznych” i „podstawy” 8-piramidy, to otrzymamy


PIC


A) 3–piramidę B) 4–piramidę C) 5–piramidę D) 6–piramidę E) 7–piramidę

Wersja PDF

Rozwiązanie

Ponieważ usuwamy ostatnią warstwę, to na dole zostanie przedostatnia warstwa, która ma siedem kul na boku (rysunek).


PIC


Musimy jeszcze usunąć ściany boczne, co odpowiada usunięciu zewnętrznych kul w każdej pozostałej warstwie. Po tej operacji na dole będzie warstwa z 4 kulami na boku.  
Odpowiedź: B

Wersja PDF
spinner