/Konkursy/Zadania testowe/Kombinatoryka/Figury magiczne

Zadanie nr 3127704

Planujemy pokolorować kratki kwadratu, używając kolorów A ,B ,C i D w taki sposób, by żadne dwie kratki o wspólnym boku lub wierzchołku nie były pokolorowane tym samym kolorem. Pewne kratki są już pokolorowane (patrz rysunek).


PIC


Jakie są możliwe pokolorowania kratki zacieniowanej?
A) Tylko B . B) Tylko C . C) Tylko D . D) Albo C , albo D .
E) Kwadratu tego nie można tak pokolorować.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Wypełniamy kwadrat zgodnie z podaną regułą.


PIC


Na naszym obrazku na czerwono zaznaczyliśmy pola, w których nie ma żadnego wyboru. Liczby w lewym górnym rogu pokazują kolejność w jakiej wypełnialiśmy te pola.

Na koniec pozostały dwa ostatnie wiersze. Przedostatni wiersz możemy wypełnić na dwa sposoby, a w ostatnim nie mamy żadnego wyboru.  
Odpowiedź: D

Wersja PDF
spinner