/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Kąty

Zadanie nr 1521283

Oblicz cosinus najmniejszego kąta α trójkąta o bokach 2 cm, 4 cm, 5 cm.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jak wiadomo w trójkącie naprzeciw najmniejszego kąta leży najkrótszy bok, więc musimy obliczyć cosinus kąta leżącego naprzeciw boku długości 2.


PIC


Aby obliczyć interesujący nas cosinus korzystamy z twierdzenia cosinusów.

 22 = 42 + 5 2 − 2 ⋅4 ⋅5⋅ cosα 37 40co sα = 41− 4 = 37 ⇒ cosα = ---. 40

 
Odpowiedź:  37 cosα = 40

Wersja PDF
spinner