/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Dowolny/Kąty

Zadanie nr 3091751

Dane są miary łukowe dwóch kątów trójkąta: π- 6 i π- 9 . Wyznacz miarę trzeciego kąta w stopniach i radianach.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Tym razem będziemy od razu liczyć w radianach. Liczymy miarę trzeciego kąta.

 ∘ π − π-− π-= 18π-−--3π-−-2π--= 13π-= 13-⋅180--= 130∘. 6 9 18 1 8 18

 
Odpowiedź: 131π8 = 130∘

Wersja PDF
spinner