/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Równanie prostej/Różne

Zadanie nr 8011245

Jaką figurę na płaszczyźnie określa podane równanie parametryczne:

{ x = 2− t dla t ∈ R . y = 1+ 2t ≥0
Wersja PDF

Rozwiązanie

Równanie jest fragmentem parametrycznego równania prostej.

Dla t = 0 mamy punkt A = (2,1 ) , a podane równanie opisuje prostą równoległą do wektora [− 1,2] (współczynniki przy t ). Zatem szukany zbiór to półprosta o początku w punkcie A i kierunku [− 1,2] .

Na koniec rysunek opisanej sytuacji.


PIC


 
Odpowiedź: Półprosta o początku (2,1) i kierunku [− 1,2]

Wersja PDF
spinner