/Konkursy/Zadania/Liczby/Całkowite/Cyfry liczb naturalnych

Zadanie nr 7145542

W miejsce znaku zapytania wpisz brakujące cyfry, by spełniona była podana równość:

??5?6 : 6 = 5? 2?.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zastanówmy się jaka może być ostatnia cyfra liczby z prawej strony. Cyfra ta pomnożona przez 6 ma dać liczbę kończącą się na 6. Ostatnia cyfra liczby z prawej strony musi być równa 6 lub 1. Jeżeli jest to 60, to przedostatnia cyfra liczby z lewej strony jest równa 5 (bo 6⋅ 26 = 156 ). Mamy zatem

??556 : 6 = 5? 26.

Mnożąc cyfrę setek z prawej strony przez 6 musimy otrzymać liczbę kończąca się na 4 (bo razem z 156 ma dać cyfrę 5). Musi to więc być 4 lub 9. Daje to nam dwie odpowiedzi: 325 56 : 6 = 542 6 lub 35 556 : 6 = 592 6 .

Jeżeli ostatnią cyfrą liczby z prawej strony jest 1, to przedostatnią cyfrą liczby z lewej strony musi być 2 (bo 6⋅ 21 = 126 ). Mamy zatem

??526 : 6 = 5? 21.

Mnożąc cyfrę setek z prawej strony przez 6 musimy otrzymać liczbę kończąca się na 4 (bo razem z 126 ma dać cyfrę 5). Musi to więc być 4 lub 9. Otrzymujemy stąd dwa dodatkowe rozwiązania: 32526 : 6 = 5421 lub 35526 : 6 = 5921 .  
Odpowiedź: 325 56 : 6 = 5426 , 35556 : 6 = 5926 , 32 526 : 6 = 542 1 , 3552 6 : 6 = 5921

Wersja PDF
spinner