/Konkursy/Zadania/Liczby/Całkowite/Cyfry liczb naturalnych

Zadanie nr 9850998

W miejsce znaku zapytania wpisz brakujące cyfry, by spełniona była podana równość:

??7?8 : 7 = 5? 6?.
Wersja PDF

Rozwiązanie

Zastanówmy się jaka może być ostatnia cyfra liczby z prawej strony. Cyfra ta pomnożona przez 7 ma dać liczbę kończącą się na 8. Ostatnia cyfra liczby z prawej strony musi być równa 4. Zatem przedostatnia cyfra liczby z lewej strony jest równa 4 (bo 7⋅ 64 = 448 ). Mamy zatem

??748 : 7 = 5?64

Mnożąc cyfrę setek z prawej strony przez 7 musi nam wyjść liczba kończąca się na 3 (bo razem z 448 ma dać cyfrę 7). Musi to więc być 9.  
Odpowiedź: 417 48 : 7 = 5964

Wersja PDF
spinner