/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Sześcian

Zadanie nr 1148325

Mrówka przeszła po powierzchni sześcianu z wierzchołka A do wierzchołka będącego drugim końcem przekątnej sześcianu wychodzącej z wierzchołka A , przy czym była to droga najkrótsza. Narysuj siatkę sześcianu i oblicz odległość, jaką pokonała mrówka, jeżeli krawędź sześcianu ma długość √ -- 5 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Rysujemy siatkę.


PIC


Z rysunku widać, że długość drogi możemy obliczyć z trójkąta prostokątnego ABC .

 ∘ ------------ √ -------- AB = AC 2 + CB 2 = 5 + 4 ⋅5 = 5.

 
Odpowiedź: 5

Wersja PDF
spinner