/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Sześcian

Zadanie nr 3416887

W sześcianie o krawędzi długości 2 połączono ze sobą środki trzech ścian mających wspólny wierzchołek. Sporządź odpowiedni rysunek i oblicz pole otrzymanego trójkąta.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


ZINFO-FIGURE


Trójkąt, o którym mowa jest trójkątem równobocznym. Jego bok możemy wyliczyć z twierdzenia Pitagorasa.

 √ ------ √ -- a = 1 + 1 = 2 .

Zatem szukane pole jest równe

 -- -- a2√ 3 √ 3 P = ------= ---. 4 2

 
Odpowiedź: √ 3 -2-

Wersja PDF
spinner