/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Sześcian

Zadanie nr 7239074

Na narysowanej poniżej siatce sześcianu zaznaczono trzy środki ścian sześcianu.


PIC


 • Zaznacz na powierzchni sześcianu trzy punkty P,Q ,R odpowiadające środkom ścian wskazanym na jego siatce.
 • Wiedząc, że krawędź sześcianu ma długość 1, oblicz pole trójkąta PQR .
Wersja PDF

Rozwiązanie

 • Łatwo ustalić na których ścianach trzeba postawić kropki – są to ściany sąsiednie do ABCD i zawierające kolejno krawędzie BC ,CD i DA .
  PIC

 • Pole trójkąta P QR łatwo wyliczyć myśląc o odcinku RQ jak jego podstawie. Mamy RQ = CD = 1 . Ponadto wysokość trójkąta PQR opuszczona z wierzchołka P ma długość 1 2 (połowa krawędzi sześcianu). Zatem pole jest równe
   1 1 1 PPQR = --⋅1 ⋅--= --. 2 2 4

  Jeżeli komuś trudno jest dostrzec co się dzieje, to może sobie patrzeć na trójkąt KLM , który jest trójkątem PQR przesuniętym na górną ścianę.  
  Odpowiedź: 1 4

Wersja PDF
spinner