/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Ostrosłup/Prawidłowy czworokątny/Pole powierzchni

Zadanie nr 1152582

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi bocznej dwa razy dłuższej od krawędzi podstawy.

 • Wyznacz cosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ostrosłupa.

 • Wyznacz długość krawędzi ostrosłupa, tak aby pole jego powierzchni bocznej wynosiło √ --- 36 1 5 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku


ZINFO-FIGURE


Z twierdzenia Pitagorasa w trójkącie SFC wyznaczamy wysokość ściany bocznej

 ∘ ---------------- ( ) 2 √ --- b = (2a)2 − 1a = a---15. 2 2
 • Obliczamy cosinus kąta nachylenia ściany bocznej

   1a 1a √ --- cosα = EF- = 2--= -2√---= --15. SF b a-15- 15 2

   
  Odpowiedź: √-- -1155-

 • Liczymy

   √ --- 4 ⋅ 1-ab = 36 15 2 √ --- a 1 5 √ --- √ --- 2a ⋅------ = 36 1 5 / : 1 5 2 2 a = 3 6 ⇒ a = 6.

  Krawędzie muszą mieć długość 6 i 12 jednostek.  
  Odpowiedź: 6 i 12 jednostek

Wersja PDF
spinner