/Szkoła średnia/Funkcje - wykresy/Wartość bezwzględna/Z wymierną

Zadanie nr 2369863

Narysuj wykres funkcji  ||2x+5|| f (x) = 3 − x− 2 .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Na początek zajmijmy się wzorem pod wartością bezwzględną.

2x − 4 + 9 9 -----------= 2+ -----. x− 2 x − 2

Teraz widać jak narysować żądany wykres: startujemy od  9 y = x ; potem przesuwamy ten wykres o wektor [2,2] (mamy teraz 2x−x4−+2-9 ); następnie odbijamy część otrzymanego wykresu, która jest powyżej osi Ox na dół (mamy  ||2x−4+9|| − | x− 2 | ); na koniec przesuwamy otrzymany wykres o 3 jednostki do góry.


PIC


Wersja PDF
spinner