/Szkoła średnia/Geometria/Stereometria/Prostopadłościan

Zadanie nr 9786986

Oblicz wysokość prostopadłościanu, którego podstawa jest prostokątem o wymiarach 3 i 4, a pole powierzchni całkowitej wynosi 94.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicu prostopadłościanu.


PIC


Jeżeli oznaczymy wysokość prostopadłościanu przez x to informacja o polu powierzchni całkowitej daje nam równanie

2 ⋅3 ⋅4+ 2⋅ 3⋅x + 2 ⋅4 ⋅x = 94 24 + 6x + 8x = 94 14x = 70 ⇒ x = 5.

 
Odpowiedź: 5

Wersja PDF
spinner