/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Warunkowe i całkowite/Liczba osób

Zadanie nr 6236295

Wśród 10 tysięcy mieszkańców pewnego miasta przeprowadzono sondaż dotyczący budowy przedszkola publicznego. Wyniki sondażu przedstawiono w tabeli.

Badane grupy  Liczba osób popierających
budowę przedszkola
Liczba osób niepopierających budowy przedszkola
Kobiety 5140 1860
żczyźni 2260 740

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrana osoba, spośród ankietowanych, popiera budowę przedszkola, jeśli wiadomo, że jest mężczyzną.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Jeżeli oznaczymy przez A zdarzenie polegające na tym, że losowo wybrana osoba popiera budowę przedszkola, a przez B zdarzenie polegające na tym, że losowo wybrana osoba jest mężczyzną, to musimy obliczyć

 P-(A-∩-B-) --122060000- 2260- 226- 113- P(A |B) = P(B ) = 2260+740-= 3000 = 300 = 150 . 10000

Sposób II

Ponieważ interesują nas tylko mężczyźni patrzymy tylko na drugi wiersz tabeli. Interesujące nas prawdopodobieństwo jest równe

 22 60 226 113 ----------- = ----= ---. 22 60+ 740 300 150

 
Odpowiedź: 113 150

Wersja PDF
spinner