/Szkoła średnia/Prawdopodobieństwo/Warunkowe i całkowite/Liczba osób

Zadanie nr 6681366

Urzędnik bankowy wie, że 12% kredytobiorców hipotecznych traci pracę i przestaje spłacać pożyczkę w ciągu 5 lat. Wie też, że 20% kredytobiorców hipotecznych traci pracę w ciągu 5 lat. Przy założeniu, że kredytobiorca hipoteczny stracił pracę, jakie jest prawdopodobieństwo, iż przestanie spłacać pożyczkę.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Jeżeli oznaczymy przez A i B prawdopodobieństwa, że kredytobiorca odpowiednio straci pracę, i że przestanie spłacać pożyczkę, mamy

P(A ∩ B) = 1 2% = 0,12 P (A ) = 20% = 0,2.

Liczymy prawdopodobieństwo warunkowe

P (B|A ) = P-(A-∩-B)-= 0,12-= 0,6. P (A) 0,2

 
Odpowiedź: 0,6

Wersja PDF
spinner