/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny/Dane są trzy wierzchołki

Zadanie nr 4635804

Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach: A = (− 2,4),B = (6,− 1),C = (2,− 1) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Ponieważ odcinek BC jest równoległy do osi Ox , ma on długość

BC = 6 − 2 = 4 .

Wysokość opuszczona na ten bok ma długość 4 + 1 = 5 . Zatem pole jest równe

P = 1-⋅4 ⋅5 = 10. 2

 
Odpowiedź: 10

Wersja PDF
spinner