/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny/Dane są trzy wierzchołki

Zadanie nr 5993832

Oblicz pole trójkąta o wierzchołkach: A = (− 2,3),B = (− 2,1),C = (0,0) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od rysunku.


PIC


Ponieważ odcinek AB jest równoległy do osi Oy , ma on długość

BC = 3 − 1 = 2 .

Wysokość opuszczona na ten bok ma długość 2. Zatem pole jest równe

 1 P = -⋅ 2⋅2 = 2. 2

 
Odpowiedź: 2

Wersja PDF
spinner