/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny/Dane są trzy wierzchołki

Zadanie nr 6665938

Punkty  22 21 A = ( 5 ,− 5 ), B = (6,7) oraz C = (− 9,2) są wierzchołkami trójkąta ABC . Symetralna boku AB tego trójkąta przecina bok BC w punkcie D . Oblicz współrzędne punktu D .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od szkicowego rysunku.


ZINFO-FIGURE


Punkt D jest punktem wspólnym prostych: BC oraz symetralnej boku AB . Zacznijmy od napisania równania prostej BC . Szukamy prostej w postaci y = ax+ b i podstawiamy współrzędne punktów B i C .

{ 7 = 6a+ b 2 = − 9a+ b

Odejmujemy od pierwszego równania drugie (żeby skrócić b ) i mamy

 1 5 = 1 5a ⇒ a = -- 3

Stąd

b = 7− 6a = 7 − 2 = 5

i prosta BC ma równanie y = 13x + 5 . Równanie symetralnej odcinka AB możemy napisać na wiele różnych sposobów.

Sposób I

Symetralna odcinka to zbiór punktów P = (x,y ) równoodległych od jego końców. W naszej sytuacji mamy więc

 AP 2 = BP 2 ( )2 ( )2 22- 21- 2 2 x− 5 + y+ 5 = (x − 6 ) + (y − 7) x2 − 4-4x + 484-+ y2 + 42y + 441-= x 2 − 1 2x+ 36+ y2 − 14y + 49 / ⋅5 5 25 5 25 112y = − 16x + 240 / : 112 y = − 1x + 15-. 7 7

Szukamy teraz punktu wspólnego prostej BC i symetralnej odcinka AB .

{ y = 13x + 5 y = − 1x + 15. 7 7

Odejmujemy od pierwszego równania drugie i mamy

0 = 1x + 1-x+ 5− 15- 3 7 7 10- 2-0 20- 2-1 0 = 21x + 7 ⇐ ⇒ x = − 7 ⋅1 0 = − 6.

Stąd

 1- y = 3x + 5 = − 2 + 5 = 3

i D = (− 6,3)

Sposób II

Symetralna odcinka AB to prosta przechodząca przez jego środek

 ( ) A + B 22+ 6 − 21 + 7 ( 52 14 ) ( 26 7 ) S = -------= 5-----,---5----- = --,--- = --,-- 2 2 2 10 10 5 5

i do niego prostopadła. Aby napisać jej równanie skorzystamy ze wzoru na równanie prostej prostopadłej do wektora → v = [p,q] i przechodzącej przez punkt S = (x 0,y0)

p(x − x0) + q(y − y0) = 0 .

W naszej sytuacji mamy

 −→ [ ] [ ] →v = AB = B − A = 6− 22,7 + 21- = 8, 56- 5 5 5 5

i równanie symetralnej odcinka AB ma postać

 ( ) ( ) 8- 26- 56- 7- 5- 5 x − 5 + 5 y− 5 = 0 /⋅ 8 x− 26-+ 7y − 49-= 0 5 5 x+ 7y − 15 = 0 .

Szukamy teraz punktu wspólnego tej symetralnej z prostą CD : 3y − x − 1 5 = 0 .

{ x+ 7y − 15 = 0 3y − x − 15 = 0

Dodajemy równania układu stronami i mamy

10y − 30 = 0 ⇐ ⇒ y = 3.

Stąd x = 3y − 15 = − 6 i D = (− 6,3) .

Sposób III

Tak jak w sposobie II napiszemy równanie symetralnej odcinka AB jako równanie prostej przechodzącej przez środek

 ( ) S = 26, 7 5 5

tego odcinka i prostopadłej do niego. Wyznaczmy najpierw równanie prostej AB . Szukamy prostej w postaci y = ax+ b i podstawiamy współrzędne punktów A i B .

{ − 215-= 252a+ b 7 = 6a+ b.

Odejmujemy od drugiego równania pierwsze i mamy

7+ 21-= 6a− 22a / ⋅5 5 5 56 = 8a ⇒ a = 7 .

Współczynnika b możemy nie wyznaczać, bo nie będzie nam potrzebny. Symetralna odcinka AB jest prostopadła do prostej AB , więc ma równanie postaci  1 y = − 7x+ b . Współczynnik b wyznaczamy podstawiając współrzędne punktu S .

7-= − 1-⋅ 2-6+ b ⇒ b = 49+--26-= 75-= 1-5. 5 7 5 35 35 7

Symetralna odcinka AB ma więc równanie

y = − 1x + 15. 7 7

Jej punkt wspólny D z prostą BC wyznaczamy dokładnie tak samo jak w I sposobie.  
Odpowiedź: D = (− 6,3)

Wersja PDF
spinner