/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny/Dane są trzy wierzchołki

Zadanie nr 8866971

Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A = (− 6 ,− 2 ),B = (− 5,2),C = (− 1,4) . Oblicz długość środkowej AD .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Szkicujemy trójkąt


PIC


Środek D boku BC ma współrzędne

 ( ) D = B-+-C- = −-5-−-1, 2-+-4 = (− 3,3). 2 2 2

Środkowa AD ma więc długość

 ∘ --------------------- √ ------- √ --- AD = (− 3 + 6)2 + (3 + 2)2 = 9 + 25 = 34.

 
Odpowiedź: √ --- 34

Wersja PDF
spinner