/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Dowolny/Dane są trzy wierzchołki

Zadanie nr 9591865

Oblicz obwód trójkąta o wierzchołkach: A = (− 4,− 1),B = (4,− 1),C = (− 1,3) .

Wersja PDF

Rozwiązanie

Zaczynamy od narysowania trójkąta.


PIC


Będziemy korzystać ze wzoru na odległość dwóch punktów A = (xA ,yA) i B = (xB,yB ) :

 ∘ ------------------------- |AB | = (x − x )2 + (y − y )2. B A B A

Ponieważ bok AB jest równoległy do osi Ox to ma długość 4 + 4 = 8 . Policzmy długości pozostałych boków.

 ∘ --------------------- √ ------- √ --- AC = (− 1 + 4)2 + (3 + 1)2 = 9 + 16 = 25 = 5 ∘ --------------------- √ -------- √ --- BC = (− 1 − 4)2 + (3+ 1)2 = 25 + 16 = 41.

 
Odpowiedź:  √ --- 13 + 41

Wersja PDF
spinner