/Konkursy/Zadania/Zadania z treścią/Prędkość, droga, czas

Zadanie nr 3103695

Dwie pracownice urzędu pocztowego miały ostemplować pewną partię listów. Stemplowanie listów pierwsza urzędniczka rozpoczęła o godzinie 8:00, a druga o godzinie 9:00. O godzinie 11:00 panie stwierdziły, że pozostało im jeszcze do ostemplowania 45% listów. Po ukończeniu pracy okazało się, że każda z urzędniczek ostemplowała tyle samo listów. Oblicz, w ciągu ilu godzin każda z pań ostemplowałaby sama wszystkie listy.

Wersja PDF

Rozwiązanie

Sposób I

Oznaczmy szukane czasy pracy urzędniczek przez t1 i t2 odpowiednio. Zatem w ciągu godziny panie stemplują odpowiednio t11 i 1t2 ogółu wszystkich listów.

Jeżeli oznaczymy przez t całkowity czas pracy pierwszej z pań, to ponieważ panie ostemplowały tyle samo listów mamy

 1 1 t − 1 t⋅-- = (t − 1) ⋅-- ⇒ t2 = ----- ⋅t1. t1 t2 t

Ponadto razem ostemplowały

 t 1 = 2⋅ -- t1

wszystkich listów (dwa razy więcej niż pierwsza z nich). Zatem t1 = 2t .

O godzinie 11:00 panie miały ostemplowane

3 2 3 2 3 2t --+ --= -- + -t−-1--= --+ ---------= t1 t2 t1 -t-t1 t1 (t− 1)t1 3t− 3+ 2t 5t− 3 = ----------- = ---------. (t− 1)t1 (t − 1)t1

listów. Mamy zatem równanie

--5t−-3-- 2t (t − 1)t1 = 0,5 5⋅ t1 5t-−-3 = 1,1t t− 1 5t − 3 = 1,1t2 − 1,1t 2 1,1t − 6,1t+ 3 = 0 Δ = 37,21 − 13 ,2 = 24,01 = 4,92 6-,1+-4-,9 t = 2 ,2 = 5.

(Pomijamy ujemny pierwiastek.) Mamy więc t1 = 2t = 10 i

 t-−-1 4- t2 = t t1 = 5 ⋅ 10 = 8.

Sposób II

Oznaczmy przez x i y czas (w godzinach) potrzebny odpowiednio pierwszej i drugiej urzędniczce na ostemplowanie wszystkich listów. W ciągu jednej godziny stemplują one więc odpowiednio 1 x i 1 y wszystkich listów. Wiemy, że do godziny 11 wykonały 55% całej pracy, czyli

3-+ 2-= 0 ,55 x y

(pierwsza pracowała przez 3 godziny, a druga przez 2).

Wiemy ponadto, że na koniec dnia ostemplowały tyle samo listów, czyli każda z nich ostemplowała połowę całości. Taka praca zajmuje pierwszej urzędniczce x 2 godzin, a drugiej y 2 godzin, więc

x-= y-+ 1 2 2

(bo pierwsza pracowała o godzinę dłużej). Z tego równania mamy

x = y + 2.

Podstawiamy to wyrażenie do pierwszego równania i mamy

 --3---+ 2-= 0,55 / ⋅y (y+ 2) y+ 2 y 3y + 2(y+ 2) = 0,55y (y+ 2) 3y + 2y+ 4 = 0,55y 2 + 1 ,1y 2 0 ,55y − 3,9y − 4 = 0 Δ = 15 ,2 1+ 8,8 = 24,01 = 4,92 y = 3,9-−-4,9-= − -1-- ∨ y = 3,9-+-4,9-= 8. 1,1 1,1 1,1

Ujemne rozwiązanie odrzucamy i mamy y = 8 . Stąd x = y + 2 = 10 .  
Odpowiedź: 10 i 8 godzin

Wersja PDF
spinner